Към изработката на всеки уеб сайт ние подхождаме индивидуално, поради различната сложност на всеки проект. Преди да започнем работа по Вашия сайт, ние ще Ви информираме колко време ще отнеме. Стандартно срокът за изграждане и първоначално тестване на малък сайт (до десет страници) е от седем до десет дни, от момента на предоставяне на изходните материали (текстове, снимки, лого и други).

Има сайтове, които се изработват и за по-дълъг период от време, например за 3-6 месеца. Но както казахме, всичко зависи от сложността на сайта, неговата функционалност, дизайн, от това дали ще бъде попълнен от Вас, или от нашия екип и още много други фактори, които играят роля за изготвянето му. При представяне на оферта за изработка на сайт, ние задължително упоменаваме и срока, за който ще бъде изготвен.