Поддръжка на уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт

Уеббилд България е фирма, насочена към изграждане и поддържане на уеб сайтове с различна динамичност и функционалност. Ние предлагаме на клиентите си поддръжка на сайта им, което включва отстраняване на проблеми, които възникват в процеса на работа със сайта, обновяване и подобряване на страниците в сайта, подобряване на функциалността и активността на сайта. С наша помощ Вашият сайт може да бъде променян съобразно новите Ви идеи.

 

Защо имате нужда от поддръжка?


При използването на сайта могат да възникнат грешки (технически, от неправилно ползване и работа с него, от неправилна актуализация и т.н.), които да доведат до проблеми, вместо до усъвършенстване и оптимизиране.
Затова успешната поддръжка е изключително важно да се извършва от професионалисти.

Приемайки да извършваме поддръжка на Вашия сайт, ние Ви даваме гаранция за неговото нормално и правилно функциониране.

 

Поддръжка на уеб страница

В нашата фирма поддръжката включва следните процеси:

  • Актуализиране на съдържанието на сайта, чрез добавяне на нова информация и/или коригиране на вече съществуваща, ако е необходимо;
  • Изработване и добавяне на нови страници;
  • Промяна и оптимизиране на функционалността на сайта, според новите изисквания на търсачките;
  • Обработване и добавяне на нови изображения, видео, събития и др.;
  • Ефективно и бързо отстраняване на проблеми от технически характер, възникнали при работа със сайта;
  • Оптимизиране на сайта за Google и др. търсачки.