ERP системи

ERP системи

ERP системи

Уеббилд България изготвя и разработва ERP системи, с които по-лесно ще може да управлявате процесите в своя бизнес. Независимо дали бизнесът ви е в сферта на търговията или в сферата на производството, всяко предпиятие се управлява по-лесно с помощта на подобен софтуер. Още повече, ползавенето на цялостен софтуер ще позволи да разраствате организацията и бизнеса си по-бързо и по-сигурно. ЕRP софтуерът често съдържа модули като складов, за планиране на материални и нематериални ресурси, CRM модул, вътрешно-комуникационен модул, финансов модул, логистичен модул и други. Както в предоставянето на цялостни решения, Уеббилд България сме специализиране и в разработването на самостоятелни модули, към които в последствие може да бъдат добавени други. 

ERP софтуерът, ще ви даде възможност да имате поглед върху всички процеси, наличности и финанси.