Изработка на сайт - Александровска болница

Изработка на сайт - Александровска болница

Уеб сайт на Александровска болница. В сайта са разработени много и различни йерархични нива на достъп. В сайта има над 30 клиники, като всяка клиника има своите нива на достъп. Управител на клиника може да управлява информация за всички лекари, а лекарите могат да управляват информация само за техният профил и написани от тях статии. Главният администратор има права върху целият проект и може да управлява информация за всички клиники и лекари в системата.

Уеб сайта е обвързан със софтуер за запазване часове от пациенти.  В сайта има възможност да се запази час само за свободните часове, като всеки запазен час влиза в системата им и не може да бъде даден на друг пациент дори и от регистратурата на болницата. 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg