Тъй като цялата поддръжка, обновяване на съдържанието и публикуването на новини беше ангажимент на Уеббилд България, CMS система към уеб сайта не беше приложена. За всеки програмист е лесно и бързо да редактира съдържанието от програмият код. Към уеб платформата е програмирана форма за онлайн запитвания, които служители от Келмапласт получават на посочен от тях e-mail.

Други реализирани проекти

 Изработка на сайт

Изработка на сайт

Свържете се нас
поискайте оферта за изработка на фирмен уеб сайт

Поискайте оферта

Изработка на онлайн магазин

Изработка на онлайн магазин

Разгледайте услугата ни Изработка на онлайн магазин
или ни изпратете запитване за оферта

Поискайте оферта

Искам оферта

Искам оферта

Свържете се с нас
да си уговорим онлайн или физическа среща

Уговорете среща