Интеграция с ERP или склад

Интеграция с ERP или склад

Свързване на магазина със складова програма за синхронизация на наличности и цени

Обвързването на онлайн магазин с ERP система или складов софтуер е от изключителна важност за по-големите онлайн магазини с голяма номенклатура от стоки.

При такава обвързаност търговците спестяват много физическо време за създаване на номенклатура от продукти в онлайн магазин. При вече създадена и поддържана номенклатура в складовата програма чрез интеграция на гъвкави методи магазина автоматично импортва цялата информация. Друг много важен момент е това, че при промяна на наличности или промяна на цени, синхронизацията става напълно автоматично без да е необходимо да се редактира допълнително информация за продуктите и в магазина. Така търговеца се предпазва от това да получава поръчки за бройки които не притежава, или от това да продава на стари не коригирани цени.

Освен метода за импорт на продукти и синхронизация на наличности, в практиката си сме разработвали и методи за експорт на продажби от онлайн магазина към складовата програма от където фактурират продажбите и управляват наличностите.

В някои складови програми не се поддържат изображения към артикулите, което налага допълнителна редакция на вече импортнатите продукти от склада.

С кои складови софтуера сме правили успешни синхронизации?

Най-често сме правили интеграция на:

  • MoneWork на GenSoft

  • Склад на Microinvest

  • Софтуерите на „Детелина“

  • Мистрал

  • Colibri ERP

  • Софтуерите на „СИС Технология АД“

  • ERP системи и складови програми разработени по индивидуални поръчки от нас

     

Като цяло всички складови програми предлагат решение за синхронизация с онлайн магазин или B2B платформа. Ако вашият софтуер не предлага такъв модул, но е разработен специално за вас, това което е необходимо е, да ни свържете с вашите разработчици и с тях да намерим решение.

Някои софтуери нямат модули за синхронизация с онлайн магазин, но имат опция за експорт на цялата номенклатура в .XLS файлове, което също дава добра възможност за импорт на стоките в магазина.