Миграция към къстъм платформа

Миграция към къстъм платформа

Миграция към нова платформа

Да се мигрира една платформа към друга е почти невъзможно! Когато това е възможно, не е правилното решение! При миграция на една платформа към по-висока версия на същата носи много скрити недостатъци които се разбират в последствие. При подобна миграция се застъпва много програмен код от старата и новата версия. Програмен код който води до много конфликти за правилната функционалност, PHP скриптове, JS скриптове, HTML код, както и повреждане на SEO оптимизацията.

Най-доброто решение е, миграция към изцяло ново разработена платформа!

При изцяло нова разработка на онлайн магазин се започва буквално от нулата, като в него се прилагат всички най-нови и стабилни версии на скриптови езици.

Миграция на стари URL адреси

Миграция чрез редирект 301 на най-важните URL-и от старият онлайн магаин към URL-ите в новата платформа. Миграцията на URL-и се предпиема с цел запазване на текущият индекс и трафик от google към сайта.