Изработка на Бизнес софтуер
Изработка на Бизнес софтуер

Бизнес софтуер

Бизнес софтуер за увеличаване продуктивността и оптимизиране на работните процеси. Индивидуален бизнес софтуер за Вашия бизнес!

Индивидуален бизнес софтуер

Защо да създадем индивидуален бизнес софтуер? Какви са плюсовете на това да си ушием костюм по мярка?

Персонализация

Разработка на индивидуални модули и функционалности според конкретните нужди на Вашия бизнес

Надграждане

Често в бизнеса се налага надграждане на софтуера с цел по-добра и ефективна функционалност

Бизнес растеж

Бизнес софтуера е основния инструмент за растеж и достигане на високи резултати и ефективност

Взаимоотношения

История, анализи и статистики за всички взаимоотношения с вашите контрагенти и служители

Webbuild - бизнес софтуер

Подготовка и планиране

Ясно дефениране на цели и разписване на подробен план са основните стъпки за изграждане на бизнес софтуер. Разписване на софтуерна архитектура, обсъждане на технически възможности и решения за реализация.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 1

Дефинирайте бизнес целите на компанията

За да осигурите успешен бизнес софтуер на компанията е необходимо първо да дефинирате какви са бизнес целите и как да бъдат имплементирани и внедрени в предприятието.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 2

Разпишете работните процеси на компанията

Разпишете всички бизнес процеси в компанията от входа до изхода на една бизнес сделка. Процеси от договаряне до изпълнение и издаване.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 3

Фокус върху начина, по който бизнес софтуера да оптимизира процесите

Фокусирайте се върху това каква функционалност и обвързаност да има между модулите. Коя информация е необходима да се обработва, какви са ресурсите за поддръжка на информацията и как би могла да Ви бъде полезна?

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 4

Включете служители, които изпълняват тези процеси, и които ще работят със софтуера

Включете служители от отделните offline процеси за разписване на софтуерните модули. Те работят всеки ден с тези процеси и те знаят най-добре къде и какво трябва да се оптимизира в ежедневната работа.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 5

Подгответе данни за мигриране в софтуера

Подгответе предварително набор от данни, които да мигрирате в софтуера. Данни като: Контрагенти, Клиенти, Номенклатури и наличности, Текущи договори, Поръчки в и за изпълнение и др.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 6

Отделете време

Отделете си време за разписване, проверка и уверение в правилното имплементиране на процесите, работа и тестване на всяка функционалност. Софтуерат е за Вас и само Вие можете да сложите печата за правилната работа и внедряване на софтуера.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 7

Отделете бюджет

Имплементирането на бизнес процеси в софтуер е дълъг и скъп процес. Заделете си бюджет за първоначална инвестиция и бюджет за надграждане и оптимизиране. Работещ софтуер никога не се ограничава само в първоначално разработените модули. В процес на работа и удоволетвореност от имплементацията, изникват нови желания за автоматизации и надграждане.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 8

Подгответе се за промяна

Промяната винаги е положителна, но не винаги се приема лесно и бързо от Вашите служители и самите Вас. За промяната на изградени навици в компанията е необходимо последователност и време.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 9

Подгответе се за доработки

Доработки, надграждане или промяна на вече създадени модули са възможни. Доработка може да е необходима поради законови промени и изисквания, развитие на компанията или просто оптимизиране.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 10

Оптимизирайте поддръжката на системата

Бизнес софтуера е мощно оръжие, което изисква въвеждане и поддръжка на информация.

Бизнес софтуер - подготовка и планиране 11

Не очаквайте софтуера да заработи за един ден или софтуера да работи сам вместо Вас!

Внедраването на бизнес софтуер в компанията е свързано с обучение на Вас и Вашите служители, преливане от стари в нови навици и изграждане на нова култура за работа. Софтуерът работи за Вас, когато Вие работите с него.

Цена за изработка на бизнес софтуер

Цената за изработка на бизнес софтуер е индивидуална за всеки проект. За да изготвим оферта, свържете се с
нас, разкажете за вашия бизнес или идея за онлайн бизнес.

Запитване за оферта

Запитване за оферта

В обратна връзка ще стартираме процеси за изготвяне на оферта

Уговорете среща

Уговорете среща

Брифирайте ни на кратко преди срещата! Така ще бъдем възможно най-полезни. Опишете на кратко идеята за вашата бизнес софтуер.

 

Софтуер за управление на:

Верига търговски обекти

Управлявайте всички търговки обекти, техните заприхождения, продадени продукти, резервирани продажби, изписвания на консумативи, бракуване на стоки. Всичко това в един уеб базиран софтуер за управление на търговско дружество. Различни профили с ралични нива на достъп (управители, продавач-консултанти, сътрудници), различни каси и кочани фактурооборот за всеки обект. Препратки между търговски обекти и складове, история и статистика на продажби и заприхождавания по групи от дата, до дата са малка част от функционалносттите в търговкия бизнес софтуер за  дружеството. Различни ценови групи във B2B взаимоотношения с Вашите партньори. Проследаване на просрочени плащания и задължения.

Производствено предприятие

За управление на производствено предприятие се предвиждат опции за заприхождаване на суровини и търговски продукти. Рецепти за еденица производство на продукт, планиране на ресурси, поставяне на задачи за изпълнение и проследяване на тяхното изпълнение са сред най-използваните модули във всеки софтуер за производствено предприятие. Логистика до клиента на готова продукция, фактуриране и проследяване на финансови взаимоотношения с всеки клиент и доставчик. Проследяване на парични потоци на всяка каса в дружеството. Модул "Човешки ресурси" с почасова ставка за работни часове и планиране на болнични, отпуски и командировки са от значително значение за всяко предприятие.

Компания за услуги

За управление на услуги можете да улесните работата си, като създавате проекти за изпълнение, обвързване на проект с клиент, поставяне на конкретни задачи към служители и проследяване на тяхното изпълнение. Управлението на оферти и финансови взаимоотношения с клиенти в CRM модул е ключово за всяка компания в сферата на услугите. Нотификации за наближаващи и изтекли крайни срокове по проект, е функционалност, която Ви напомня за релииз и проверка на проектите до каква степен е стигнало изпълнението и колко време остава до завършването му. Имплементирането на процеси и бизнес отношения в софтуер може да ви даде възможност за много статистики и анализи, чрез които да оптимизирате  печалби и избегнете загуби.

B2B

Безнес, който внася стоки на едро от чужбина, но не разполага с физически обекти, а само със складове за разпределение на стоките към B2B клиенти. Бизнес, който управлява афилиейт B2B онлайн търговия. Много и разлини са бизнесите с B2B насоченост. Всеки един от тях може да се управлява със софтуер, който по всяко време с няколко клика да дава нужната информация за доставки, дължими суми, просрочени задължения и поети ангажименти към своите партньори. B2B платформи могат да се разработват и към всеки онлайн магазин, където да се предлагат продукти с различни ценови листи за всеки контрагент, както и различни промо пакети на групи продукти. B2B платформите е нещо, с което можете да управлявате не само наличности и продажби, а също така можете да управлявате предварителни заявки за стоки, които да внесете от чужбина или да произведете във вашето предприятие. Също така можете да управлявате върнати стоки от клиенти, възстановяване на суми или замяна на продукти. B2B софтуер или business to business е софтуер за взаимоотношения с бизнес партньори.

Фитнес зала

Ако притежавате фитнес зала е сигурно, че имате нужда от софтуер, който най-малко да управлява фитнес карти за посещения. Картите могат да бъдат с баркод за индефикация или магнитни карти. Можете сами да прецените какви карти да предлагате във вашата зала и на каква цена (на брой посещения, месечна, за 6 месеца, годишна, ученическа, групова и т.н.). Регистрация на посещенията, както и статистика за всеки посетител и тяхната активност.  Почти всяка зала има и протеинов бар с различни стоки и консумативи. С модул стоки, можете да управлявате наличности, да дадете опция на служители да заприхождават при ежедневните снабдявания, да проследявате заприхождения по дата и служител, както и статистики за обороти по дати и продажби по групи. В много от фитнес зали използват модул за отваряне на сметка на своите клиенти и приключване на тотал чак преди напускане на залата. Също така можете да управлявате и допълнителните услуги, които предлагате  като масажи, солариум, придружаващ треньор и еденични тренировки.

Транспортна фирма

Административен бизнес софтуер за логистична компания. Много транспортни компании използват софтуери за GPS проследяване на техните автомобили, но също така и бизнес софтуер за административно управление на документи, заявки, курсове, групажни товари, автопарк с (бусове, влекачи, ремаркета, камиони) , шофьори, офис служители и т.н. В един такъв софтуер може да създадете база от данни с адреси за товарене и адреси за разтоварване, да генерирате завки, които да прикачвате към курсове, да фактурирате и изпращате фактури на вашите клиенти. С модул автопарк  можете да проследявате валидност на винетки за различните държави, застраховка гражданска отговорност и технически преглед. Да получавате напомнящи нотификации за изтичаща валидност на различните документи за всеки автомобил или ремарке. Към всяко превозно средство да проследявате календар, в който да виждате на кои дати е ангажирано към курс и на кои дате е свободно. Така лесно може да проследявате капацитета на дружеството и да поемате изпълними анагажименти към нови заявки.

Моята сфера на дейност с бизнес софтуер?

Горе посочените бизнеси са малка част от видовете бизнес, за които вече сме изработвали и поддържаме техен софтуер за управление. Каквато и дейност да упражнявате, бизнес софтуера е инструмент със съвкупност от модули подпомагащи планирането, управлението и анализ на разтежа. Всеки един бизнес, без значение в коя сфера на дейност може да бъде имплементирам в софтуер.
Свържете се с нас, доверете се на опита ни. Ще ви бъде указано съдействие и консултация за реализация и разработка на подходящ софтуер за вашите нужди.