CRM системи

CRM система

CRM система за управление взаимоотношенията с клиентите.

С помоща на CRM система може лесно да се управлява и анализира взаимодействието с клиентите Ви.

Съберете всички данни на едно място и анализирайте лесно постигнатите резултати и пропуснати ползи.

Подобрете бизнеса си и увеличете растежа на продажбите.

Ценови планове

В зависимост от нуждите на вашата компания, предлагаме три ценови плана, като всички планове включват цялата гама от модули и функционалности, а разликата между тях е ограничения на брой служители, брой клиенти/компании, дисково пространство. Освен трите ценови пакети, можете да се възползвате от опция за еднократно закупуване и инсталиране на CRM софтуера на ваш сървър/споделен хостинг.

eStart

€ 110
месечно
+
€ 26
допълнителен служител / месечно
брой клиенти 1000
служители 3
дисково пространство 1 GB

eMedium

€ 175
месечно
+
€ 26
допълнителен служител / месечно
брой клиенти 3000
служители 5
дисково пространство 5 GB

ePro

€ 455
месечно
+
€ 26
допълнителен служител / месечно
брой клиенти 10 000
служители 10
дисково пространство 15 GB

Всички цени са без включено ДДС
Предплати 10 месеца и вземи 2 месеца БЕЗПЛАТНО!

CRM софтуер WebBuild

СОБСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Софтуерът може да бъде закупен еднократно и да бъде инсталиран на собсвен сървър/споделен хостинг.
При собсвената инсталация няма ограничение на брй клиенти и брой служителите. Дисковото пространство е спорет наетият сървър/споделен хостинг.

Запитване

Контрол на работата с достъп до данните отвсякъде по всяко време

Не губете потенциални клиенти

Защо CRM система, с какво ще подобри бизнеса, имам ли нужда от CRM софтуер

Защо CRM система, с какво ще подобри бизнеса, имам ли нужда от CRM софтуер

Целта на всеки бизнес е да привлича и задържа колкото се може повече клиенти. CRM (Customer Relationship Management) системата е софтуерно решение, което управлява процеса на взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти. Интегрира лични данни, покупко-продажби и др.

Чрез CRM системата Вие:

  • ще можете да управлявате цялата административна дейнст изцяло дистанционно;
  • ще оптимизирате/намалите разходи;
  • ще оптимизирате работни места;
  • ще имате пълен поглед върху цялата дейност;
  • ще замените хартиените документите с електронни;
  • ще получавате имейл известия за всичко по всяко време;
  • ще имате достъп до системата от всякакво устройство (Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone);
  • ще имате поглед върху целият си Бизнес по всяко време, от всяко устройство и от всяка точка на света;
Какво представлява CRM системата и<br> за кого е предназначена

Какво представлява CRM системата и
за кого е предназначена

Бизнес стратегия

CRM е съвкупност от взаимосвързани модули и функции за създаване на стабилни връзки с клиенти, потребители, партньори, доставчици и търговци. Погрешно е да се смята, че служи единствено за целите на маркетинга и продажбите. Част е от целия работен процес и засяга всички отдели в компанията, има определящо значение в бизнес стратегията и води до повишаване на печалбите.

Автоматизирани процеси

Добре изградената CRM система е канал за комуникация, който пряко свързва бизнеса с клиентите. Освен традиционните, като телефон, имейл, различни форми на контакти, включва и съвременна тикет система. Чрез напълно автоматизирани процеси събира данните на едно място и позволява бързо и лесно анализиране на постигнатите резултати и пропуснати ползи. Така подобрява ефективността, стимулира продажбите и оптимизира работните процеси.

Предназначение

Основното предназначение на CRM (Customer Relationship Management) е да улесни и оптимизира управлението на взаимоотношенията с клиентите в една организация, но за да е максимално ефективна и да оптимизира повече работни процеси, нашата CRM система успешно влиза и в ролята на перфектен проект мениджър за управление на наличните служители, проекти и задачи. Анализ на данни: CRM системата предоставя инструменти за анали.

CRM системите са подходящи и ефективни за всеки един бизнес
CRM системите са подходящи и ефективни за всеки<br> един бизнес, в това число:

CRM системите са подходящи и ефективни за всеки
един бизнес, в това число:

Големи компании

Оптимизират работния процес, улесняват комуникацията между екипите и подобряват потока от информация между отделните офиси на компанията, които често са базирани на различни места;

Средни компании

Автоматизират важни процеси по маркетинг и продажби и така помагат за разширяване на дейността;

Малки компании

Запазват данните им в единно хранилище и ги предпазват от хаоса на разпръснатата клиентска информация в екселови таблици, писмена документация и имейли;

Уеббилд България ви предлагаме да се докоснете до процесите на създаване на изцяло къстъм решение по ваше задание или да се възползвате от унифицирано от нас готово софтуерно решение

Уеббилд България ви предлагаме да се докоснете до процесите на създаване на изцяло къстъм решение по ваше задание или да се възползвате от унифицирано от нас готово софтуерно решение

Готово решение за CRM система

Предлагаме едно оптимизирано готово решение. В годините сме разработили десетки CRM системи по индивидуално разписани технически параметри и изисквания за функционалности. Разполагаме с готов цялостен CRM софтуер, който да задоволи нуждите на всеки бизнес.

Достъпно от всякакво устройство

Нашето CRM решение е изцяло уеб базиран продукт и не изисква инсталация на софтуера на всяко устройство, на което работите. CRM системата се достъпва от всеки браузър, Desktop, таблет или мобилен телефон.

CRM система като основа, но с много допълнителни модули даващи възможност за цялостно управление на бизнеса от един софтуер!

CRM система като основа, но с много допълнителни модули даващи възможност за цялостно управление на бизнеса от един софтуер!

Проджект мениджър

В софтуера е разработен модул чрез който с лекота се създават и управляват проекти. Пълна отчетност по поставени задачи, етапи на изпълнение, следване на срокове, директна комуникация с клиенти по даден проект или задача, цялостна документация по проект във файлова система.

Бизнес софтуер Bi

Суфтуерът освен, че е добър инструмент за комуникация с настояши и потенциални клиенти е страхотен интромент за цялостно управление на бизнеса от едно място чрез допълнителни модули като: Фактуриране, Разхходи по различните пера, изграждане на маркетинг стратегии, справки и анализи.

Основни характеристики и предимства в модулни решения

Разгледайте страхотните функции на CRM системата, които ще ви помогнат да
изведете бизнеса си на следващо ниво:

МОДУЛИ

КАКВО ВКЛЮЧВА CRM СИСТЕМАТА

Управление на потенциални клиенти
МОДУЛ КЛИЕНТИ

МОДУЛКЛИЕНТИ

Управление на потенциални клиенти

С визията на Kanban вю можете да следите потенциалните клиенти и лесно да уловите тези, които са готови да станат ваши клиенти. Прикачвайте файлове, преобразувайте потенциален клиент в настоящ, създавайте оферти, отбелязвайте всяко действие и записвайте, като си водите бележки.

Управление на настоящи клиенти

Разполагате с индивидуален профил на всеки клиент, имате събрана информация за всички контактни лица, фактури, плащания, оферти, договори, проекти, задачи, тикети и прикачени файлове. С един поглед обхващате цялата картина и всички движения, свързани с който и да е клиент.

МОДУЛ ОФЕРТИ / ДОГОВОРИ

МОДУЛОФЕРТИ / ДОГОВОРИ

Създаване на ценови предложения/оферти

Създавайте оферти в наподобяваща визия на фактура и впечатлете вашите потенциални и текущи клиенти. Получавате модул, разработен с опция за дискусия между вас и вашите клиенти, изцяло онлайн, с архивиране на история и възможност за проследяване и от двете страни.

Управление на договори

Използвайте функцията за договори, за да обвързвате юридически всяка сключена сделка с вашите клиенти. Създавайте, вие и вашите клиенти, PDF документи само с един клик чрез вградена функция за генериране на файл. Възможност за автоматично изпращане на напомняния на клиенти преди изтичане на договорите. Чрез вградената опция за управление на шаблони, можете в рамките на няколко минути да изготвите договор.

Създаване на ценови предложения/оферти
Създаване и управление на проформа фактури
МОДУЛ ФАКТУРИ

МОДУЛФАКТУРИ

Създаване и управление на проформа фактури

Създавайте проформа фактура в рамките на минута. Генерирайте от проформа фактура във фактура само с един клик, като пренесете всички данни от проформа фактурата. Изпращайте до имейл също само с един клик.

Създаване и управление на фактури с един клик

Създавайте професионални и страхотно изглеждащи фактури с вашето лого. Изпратете директно на вашите клиенти имейл с линк и включете прикачен PDF файл. Съставяйте фактури с различна данъчна ставка, според артикула. Създавайте автоматично повтарящи се фактури, които се генерират отново автоматично, въз основа на вашата настройка за повтаряща се фактура (на всеки X месеца). Можете да зададете повтарящи се фактури, като започнете от 1 месец до 12 месеца.

МОДУЛ КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ

МОДУЛКРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ

Създаване и управление на кредитни известия

Генериране на кредитни известия с отделна номерация, спазвайки поредността. Отбелязвайте всяко кредитно известие към коя фактура се отнася. Изпращайте с един клик към имейл на клиента.

Създаване и управление на кредитни известия
ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

Вземи безплатно демо версия за 14 дни. Тествай софтуера в реалните работни процеси. 
* въведените записи по време на тестовете могат да бъдат прехвърлени в релана версия след изтичане период на демо.

ВЗЕМИ ДЕМО
ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
МОДУЛ ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

МОДУЛИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Записване на извършени плащания

Отбелязвайте получени плащания към издадени фактури. Чрез този модул лесно ще проследявате коя фактура е платена, коя е частично изплатена и по коя все още няма наредени плащания.

МОДУЛ БАНКОВИ СМЕТКИ

МОДУЛБАНКОВИ СМЕТКИ

База от банкови сметки на вашата компания

Чрез модул за управление на банкови сметки, към всеки финансов документ добавяте желаните от вас сметки само с една отметка.

База от банкови сметки на вашата компания
Управление на разходите
МОДУЛ РАЗХОДИ

МОДУЛРАЗХОДИ

Управление на разходите

Записвайте разходите на компанията. Отбелязвайте различните разходи по бюджетни пера. Обвързвайте разходи с подизпълнители и/или с определен проект. Настройте повтарящ се разход и той автоматично ще бъде създаден след зададения период. Периодът може да бъде дни, седмици, месеци или години.

МОДУЛ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

МОДУЛПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

Инструмент за управление на проекти

Управлявайте и фактурирайте проекти с мощната функция за управление на проекти. Проследявайте разходите и времето, изразходвано за задачи и таксувайте клиентите си по часова ставка. Възможност за назначаване на множество служители за изпълнение на задачи и проследяване на времето, отработено от назначените служители за всеки проект.

Инструмент за управление на проекти
Инструмент за задачи на служители
МОДУЛ ЗАДАЧИ НА СЛУЖИТЕЛИ

МОДУЛЗАДАЧИ НА СЛУЖИТЕЛИ

Инструмент за задачи на служители

Задайте задача на множество служители, добавете отговорници на задачата и наблюдатели за нейното изпълнение. Специално разработена опция за публикуване на допълнителни коментари и дискусия по всяка задача улеснява възлагането и изясняването в детайли на задачите. Добавяйте допълнителни точки с акцент към задачите и при необходимост тагнете служител. Подреждайте задачите по статус, приоритет и последователност на изпълнение. Създавайте отделни етапи на изпълнение и проследявайте тяхното изпълнение в Kanban вю.

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

Вземи безплатно демо версия за 14 дни. Тествай софтуера в реалните работни процеси. 
* въведените записи по време на тестовете могат да бъдат прехвърлени в релана версия след изтичане период на демо.

ВЗЕМИ ДЕМО
МОДУЛ КАЛЕНДАР СЪС СЪБИТИЯ

МОДУЛКАЛЕНДАР СЪС СЪБИТИЯ

Подробен календар

Добийте пълна представа за всички събития във вашата компания, дати на изтичане на падеж на фактури, изтичане на договори, дата на приключване на задачите, дата на ръчно въведени събития и т.н. При съставяне на събитие, възползвайте се от настройване на автоматично напомняне в минути, часове, дни или седмици преди него. Отбелязвайте всеки event с различен цвят за по-бърза ориентация с един поглед върху целия календар.

Подробен календар
Модул за маркетинг дейности
МОДУЛ МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТИ

МОДУЛМАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТИ

Модул за маркетинг дейности

Управлявайте и фактурирайте проекти с мощната функция за управление на проекти. Проследявайте разходите и времето, изразходвано за задачи и таксувайте клиентите си по часова ставка. Възможност за назначаване на множество служители за изпълнение на задачи и проследяване на времето, отработено от назначените служители за всеки проект.

МОДУЛ Тикет система

МОДУЛТикет система

Тикет support система

Страхотна система за вдигане на тикети за поддръжка с опция за автоматичен отговор. Лични бележки на персонала за тикети, присвояване на тикети, опция за прикачени файлове в тикета и в двустранната дискусия, предварително дефинирани отговори, вмъкване на линк към wiki база, приоритети на тикети и статуси на тикети. Имейл известяване за съставен тикет, дискусия и отговор по него.

Тикет support система
Изпращайте анкети до потенциални и настоящи клиенти
МОДУЛ провеждане на анкети

МОДУЛпровеждане на анкети

Изпращайте анкети до потенциални и настоящи клиенти

Създавайте проучвания/анкети и впечатлете клиентите си. Генерирайте формуляри, добавяйте своите въпроси с възможни отговори и подобрете производителността на вашата компания. Възможност за изпращане на анкети до потенциални и настоящи клиенти, членове на персонала. Избирайте дали да имат достъп само логнати потребители или достъпът да е отключен за всички. Подробен анализ на попълнените анкети, брой отговори и процентно съотношение между възможностите за отговор.

МОДУЛ АНАЛИЗИ И СПРАВКИ

МОДУЛАНАЛИЗИ И СПРАВКИ

Анализи и Справки

Извеждайте подробни справки и анализирайте всичко в компанията по отделни модули и пера. Справка фактури, продажби по каталог, извършени плащания, кредитни известия, оферти, проформи, продажби по клиент, общи приходи и т.н. Селектирайте справките по период – текущ месец, последен месец, текуща година, последна година, последно тримесечие, последните шест месеца, последните 12 месеца или въведете конкретен период от една дата до друга дата.

Анализи и Справки
Личен достъп за всеки клиент през уеб интерфейс
МОДУЛ Клиентски профили

МОДУЛКлиентски профили

Личен достъп за всеки клиент през уеб интерфейс

Към всеки клиент (компания/фирма) можете да добавите различни служители за комуникация и за всеки един от тях да определите права на достъп. Служителите на вашите клиенти освен, че ще имат достъп до клиентски уеб интерфейс с информация, свързана с тяхната компания, ще получават и имейл-известявания от различни модули и действия, свързани с тяхната компания (освен, ако не изключите тази функционалност).

МОДУЛ ПРОФИЛИ НА СЛУЖИТЕЛИ

МОДУЛПРОФИЛИ НА СЛУЖИТЕЛИ

Личен профил на служител

В CRM системата можете да създавате и управлявате отделни профили за всеки служител, като определяте индивидуално нивото му на достъп. Веднъж назначени права на служител, не могат да бъдат редактирани впоследствие. Профилът може да бъде закрит и създаден отново, но правата на вече съществуващ акаунт не могат да бъдат редактирани. В профила на всеки служител можете да въвеждате освен неговите имена, имейл и телефон, също така и разход към него за часова ставка, линкове към социални мрежи – Facebook, Linkedin и Skype акаунт. Към всеки служител можете да поставите индивидуални данни за имейл подпис при генериране на автоматичен имейл от съответния служител. За всеки служител можете да разглеждате график, анализ и справки за дейността му. Също така можете да записвате индивидуални бележки. Всеки служител, получил достъп до CRM системата, има собствена стена/табло, където може да определя коя информация е най-важна за него или да си води записки за различни ангажименти.

Личен профил на служител
ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

Вземи безплатно демо версия за 14 дни. Тествай софтуера в реалните работни процеси. 
* въведените записи по време на тестовете могат да бъдат прехвърлени в релана версия след изтичане период на демо.

ВЗЕМИ ДЕМО
МОДУЛ НАПОМНЯНИЯ

МОДУЛНАПОМНЯНИЯ

Няма по-хубаво нещо от това някой да ти напомня! Всеки служител може да си отбележи различни напомняния, за които да получава имейл нотификация за всяко едно от тях.

МОДУЛ АНОНСИ

МОДУЛАНОНСИ

Анонсите са предназначени за акцентиране на съобщение или събитие, отнасящо се до клиенти, служители или до всички, имащи някакъв достъп до системата. Анонсите се дисплейват в начален интерфейс след логване, но не и на останалите модули и страници в системата, за да не отклоняват вниманието на потребителя от същинската му дейност.

МОДУЛ ЕКСПОРТ НА ДАННИ

МОДУЛЕКСПОРТ НА ДАННИ

В CRM системата е предвидена функционалност за експортиране на различни данни от всички модули с цел тяхното пренасяне и импортиране в други софтуерни решения, с които работи вашата компания или вашите счетоводители. Експортните файлове могат да бъдат в различни формати, като Excel, SCV или PDF. Освен експорт, предвидена е функционалност за директно принтиране.

МОДУЛ ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ

МОДУЛЕЗИКОВИ ВЕРСИИ

CRM системата по подразбиране е с две езикови версии (българска и английска). Всяка една от тях може да бъде поставена като основна езикова версия, а всеки служител да превключва на удобната за него. Основната езикова версия е единствената за профил на клиенти и имейл известявания.

Ако готовият софтуер „CRM система“ не отговаря на вашите изисквания, отправете запитване за разработка на изяло къстъм решение по вашите индивидуални работни процеси.

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНА ДЕМО ВЕРСИЯ НА CRM СИСТЕМАТА СЕГА

Вземи безплатно демо версия за 14 дни. Тествай софтуера в реалните работни процеси. 
* въведените записи по време на тестовете могат да бъдат прехвърлени в релана версия след изтичане период на демо.

ВЗЕМИ ДЕМО

Цена за разработка на къстъм CRM СИСТЕМА

При разработка на къстъм софтуер цената не е водещ фактор! За да се прогнозира такава било то и базова е,
необходимо подробно техническо задание, дискусии в съвместна работа между екипи на възложител и екип на изпълнител.

Запитване за оферта
ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ

Свържете се с нас. Изпратете ни основа на техническо задание, ако вече разполагате с такова. Да уговорим среща и да дискутираме софтуерната архитектура на желаният продукт.

Уговорете среща
УГОВОРЕТЕ ОНЛАЙН СРЕЩА

Изпратете запитване за насрочване на онлайн среща. Ще се свържем с вас и в удобно за двете страни време ще насрочим онлайн среща в която да дебатираме цялата идея за разработка на софтуера