Складов софтуер

Предимства на уеб базиран складов софтуер!

С уеб базиран складов софтуер имате достъп от всякъде по всяко време, без да е необходимо да се инсталира на вашето устройство. Софтуера се инсталира на отдалечен сървър, като достъпа до него е чрез уеб браузер. Дори да преиснталирате операционната си система на вашето устройство, не губите създадените записи в складовата програма.

Основни модули и функционалности

Дайте тласък на бизнеса си със следните модули и функционалности.

Управление на номенклатури

Създаване и управление на номенклатури по групи. Добавяне на атрибути, изображения и файлове към всеки продукт.

Заприхождаване на наличности

Зачисляване наличности в складове и търговски обекти. Проследаване трансфер на продуктите между отделните обекти. Нотификации за намалели наличности или стоки с изтичащ срок на годност.

Управление на финанси

Приходи, разходи, баланс, изчисление на дължим корпоративен данък и ДДС. Генериране на различни документи, като фактури, проформ фактури, кредитни известия и стокови разписки. Проследяване на неплатени задължения.

Продажби

Продажби от различни обекти, реализирани продажби, резервирани продажби, падежи, печалби, исторя на продажбите и печалбите за избран период.

Многоканални продажби

Обработка на продажби от физически обекти, онлайн магазини, външни платформи.

Логистика и доставки

Логистика и доставка на вашите продажби към вашите клиенти и партньори.

Разтеж и развитие

Много търговци стартират своята дейност без складов софтуер, но в процес на развитие започват да работят с по-голям оборот от стоки и финанси. За да управлявате добре всичките си процеси и по всякао време да разполагате с проследяемост на наличности, залежали стоки или трансфер на стоки между обектите ви е необходима програма, която да улеснява всичко това. В началото може да запонете имплементация на Вашата търговия в складов софтуер само с най-необходимите модули и функционалности, а в процес на развитие да разширите софтуера според нуждите на бизнеса.

Складова програма за магазин
Внедряване на складов софтуер

Един складов софтуер - много търговски обекти

С един складов софтуер, може да управлявате цялата си верига от търговски обекти, включително доставки на франчайз контрагенти. Заприхождавайте продукти в централен склад/ове, организирайте и разпределяите стоките към търговски обекти с приемо предавателен протокол. Организирайте ревизия на наличности, проследавайте история на всяка ревизия. Изчислявайте заплати на продавач консултантите на база дневен или месечен оборот за всеки един по отделно.

Други възможности на складов софтуер

В складова програма, може да следите не само наличности на стоки, но също така да управлявате различни ресурси на дружеството, като човешки ресурси, събития заплати и други разходи на фирмата.

Складова програма за търговия на едро и дребно