Уеб дизайн, изработка на уеб сайтове и онлайн магазини

Уеб дизайн, изработка на
уеб сайтове и онлайн магазини

Изработка на фирмен уеб сайт

Изработка на фирмен уеб сайт

Фирменият уеб сайт е необходим за всяка компания, която иска да бъде конкурентоспособна във времена на вече развити информационни технологии. Уеб сайта е Вашето лице, Вашата електронна визитка, чрез която потребителите пряко получават информация за Вас и Вашата дейност.

виж повече
Изработка на онлайн магазин

Изработка на онлайн магазин

Изработка на онлайн магазини според спецификата на Вашите продукти. Онлайн магазин с богата функционалност от различни модули подпомагащи Вашия растеж и ръст в продажбите в България и извън границите на България.
Отлична организация на промо кампании и акцент върху Вашите стоки.

виж повече
Складов софтуер

Складов софтуер

Складов софтуер, който дава поглед в реално време на цялата търговска дейност на Вашето дружество. Управление на наличности по складови места и търговски обекти, управление на финансови потоци и нормативни документи. Складов софтуер с уеб интерфейс достъпен от всякакви устройства по всяко време.

виж повече
Скок на онлайн търговията след COVID-19

COVID-19

Скок на онлайн търговията след COVID-19

COVID-19

Пандемията от коронавируса COVID-19 ще ускори дигитализацията на бизнеса у нас. Ако преди извънредната епидемична обстановка онлайн търговията бавно и умерено нарастваше, след приключването ѝ се очаква рязък скок в продажбите по интернет.

виж повече

Уеббилд България ЕООД

Нашата мисия

BEST

Нашата мисия е да интегрираме Вашата корпоративна идентичност и бизнес развитие в софтуерно решение, като предоставим нашия ноу-хау в изграждането на различни уеб базирани решения. Ние сме софтуерна компания, която има изграден опит от над 13 години в разработката на фирмени сайтове, онлайн магазини, складови програми и индивидуални бизнес софтуери в различни сфери на дейност, като търговия, производство или услуги.

повече за нас
Уеб дизайн Уеббилд България
Уеб дизайн

Как работим?

Запознаваме се с основните цели на Вашата дейност. Съставяме план и разписваме последователност от действия върху софтуерна архитектура. Изграждаме индивидуална стратегия с Вас за реализацията на всеки проект. Съвместната работа е ключова за постигането на максимални резултати.

Точност

Прецизност

Онлайн комуникация

Принт скрийн споделяне

Проектиране на уеб сайт

Проектиране и изработка на сайт

PROCESS

За да се проектира един уеб сайт или онлайн магазин има няколко ключови неща, които са от изключителна важност за правилната реализация и успешен онлайн бизнес

Структурна навигация

Изграждане структура на навигация и позициониране на основни линкове към вътрешни страници на сайта е първото нещо за, което трябва да се погрижим. Определяне на основни линкове и под страници или категроии.
Всяка страница от сайта трябва да бъде достъпна от главната - директно или индиректно
Пример:

Структурна навигация sitemap

Добро представяне на вашият бизнес и неговите основни цели

Вашите продукти или услуги трябва да бъдат представени на потребителите във Вашия уеб сайт по начин по който най-лесно и бързо да се ориентират и убедят, че са попаднали на правилната уеб страница. Най-често се позиционира още в начална страница слайд банер с подходящи изображения и кратки, но ясни текстове в които се изброяват основни предимства, услуги или продукти.

Добро представяне на вашият бизнес и неговите основни цели

Позициониране на информация за Вашата дейност в детайли

Позициониране на блокови елементи в сайта с подходящи заглавия и по-детайлна информация за извършваните услуги или предлагани продукти.

Позициониране на информация за Вашата дейност в детайли

Въведение в съдържанието, което ясно да информира потребителите

Тематични изображения и текстове без уводни и излишни думи в тях. Текстовете трябва да съдържат термини, които да придават тематичност на целевата страница. Позициониране на линк към вътрешна страница с подробна информация.

Въведение в съдържанието, което ясно да информира потребителите

Избор на подходяща визия

Избор на подходяща визия (темлейт). Изборът на темлейт за визия на сайта е от изключително значение. Визията на сайта е лицето на вашия бизнес. Освен визия, е много важно темлейта да е с добра мобилна версия (респонсив). Във всички случаи темлейтите се адаптират според фирмената идентичност и лого на дружеството.

Избор на подходяща визия уеб дизайн
Уеб дизайн България Фирма за уеб дизайн

WebBuild

Фирма за сайтове

Гарантирана ангажираност

Възлагайки ни изпълнението на вашия проект, Вие ни поверявате ангажимент за успешно изпълнение и получаване на съответната помощ и реализация на вашите идеи, чрез нашия ноу-хау и отговорност. Съвместна ангажираност и сътрудничество са основни съставки в рецептата за постигане на високи резултати.

свържи се с нас

WebBuild

Фирма за сайтове

Добро планиране и качествено изпълнение

Доброто планиране, основата на качественото изпълнение за всеки проект. Независимо дали, ще изработваме онлайн магазин, складова програма или специализиран бизнес софтуер, правилната архитектура и доброто планиране са в основата на качественото изпълнение и перфектният уеб дизайн.

свържи се с нас

WebBuild

Фирма за сайтове

100% Удовлетвореност

През годините сме участвали в многобройни проекти от различно естество в тясно сътрудничество с широк кръг от партньори и клиенти. Нашата мисия е да осигурим висококачествено, надеждно и ефективно сътрудничество със всеки клиент и партньор.

свържи се с нас

Blog

Интересни статии

MEDIA
Къстам сайтове
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
От 14.07.2020 г.. "Уеббилд България" ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3624-C01

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиято за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020