ЕРП

Избрани проекти

PORTFOLIO

Бизнес софтуер на транспортна компания

Бизнес софтуер на транспортна компания

ERP за търговска верига

Търговски софтуер за управление на верига търговски обекти

Софтуер за вътрешна комуникация и планиране

Софтуер за управление и вътрешнофирмена комуникация

ЕРП за сервизен център

Софтуер за управление на сервизни ремонти

ERP модул за логистика

Софтуер за управление на логистична компания

Софтуер за верига сервизи

Разработки за софтуера:

ERP управление на производство

ERP система за управление на производствено предприятие