Складова програма за управление и контрол

Складова програма за управление и контрол

Складова програма за управление и контрол

Всеки търговец има нужда от интерактивен софтуер за управление на складове и магазини. За да следи логистиката на продуктите от тяхната доставка в склад до продажбата им на краен клиент или партньор, той трябва да разполага с подходяща складова програма. Тя е необходима на компании с различни сфери на дейност, без значение дали са малки, средни или големи търговци.

Когато софтуерният продукт е изграден от удобна за управление система, той пести време, като същевременно предлага богат набор от инструменти и функционалности. С тяхна помощ е лесно документирането на различни стопански операции, изготвянето на производствени норми, издаването на фактури, както и поддържането на изрядна отчетност в повече от един склад. 

За какво служи складовата програма

Тя извежда организацията на стоките и продуктите в склада на едно друго, по-високо ниво. Улеснява тяхното съхраняване, както и своевременното намиране и приемане на поръчки от клиенти. Облекчава инвентаризацията и винаги посочва точното местоположение на отделните артикули. Това се случва напълно автоматично, без да се губи излишно време в търсене и пренареждане на наличности.

Контролът върху продукцията, постъпваща в складовите помещения, е пълен. Отчитането на наличности става в реално време и тяхното движение при зареждане, движение и изписване е напълно проследимо. Клиентските поръчки могат да бъдат обработвани от всяко работно място и от различни устройства, включително мобилни. Процесът по вземане, опаковане и изпращане е напълно оптимизиран и може да бъде ускорен максимално. 

Обслужването на клиентите е качествено, тъй като заявките за поръчки и връщания се обработват в момента на тяхното постъпване. Прогнозирането и планирането на доставки се прави регулярно и наличностите се възстановяват в срок. Оперативните разходи са сведени до минимум, а рискът от грешки при работа с екселови таблици и отпечатани документи е елиминиран. Етикетирането и опаковането е автоматизирано и се извършва върху правилните продукти, които са сканирани.

Какви модули има складовата програма

Често бизнесът започва дейност без да има свой, собствен складов софтуер. С течение на времето и с разрастване на компанията, извършваните операции стават все повече и по-мащабни. Движението на стоки и финанси се увеличава и това налага постоянен контрол върху наличности, поръчки и доставки. 

За гъвкаво управление е необходимо първоначално управленският екип да предприеме имплементация на наличната търговска практика в складов софтуер, който да се развива и надгражда в бъдеще. Конкретните модули са съобразени с особеностите на всеки бизнес, като сред основните са:

  • номенклатури – създаване и управление по групи, добавяне на различни атрибути, изображения и файлове към отделните продукти;
  • наличности – заприхождаване и проследяване на трансфер на наличности, както между различни места за съхранение, така и вътре в тях;
  • финанси – обработка на продажби, редактиране на поръчки и връщания на клиенти, създаване на нови документи за вземане, планови заявки, възстановени наличности и др.;
  • доставки – логистика и доставка на продукти до клиенти на едро и крайни клиенти, звукови и визуални сигнали за предпазване от грешки и т.н.

Всички стоки, включени в индивидуална или групова поръчка, биват опаковани бързо, с възможност за отпечатване на цялата клиентска информация в един лист. Проверяването и сравняването на цени по етикети е улеснено и предполага бърза редакция при нужда. Възможно е въвеждането на бележки към доставчици и отговори на чакащи въпроси.

Складовата програма може да предложи създаването на шаблони, което улеснява издаването на разписки, фактури и други необходими документи. Цялата информация пък е възможно да бъде прехвърлена в счетоводна книга. Контролът върху движението на стоки, финансови средства, обороти и печалби, прави възможно извършването на различни анализи и извеждането на статистики.

Как да повишите ефективността на бизнеса

Преди всичко, като се възползвате от пълната автоматизация на процесите. Всички задачи, свързани с наличности на склад, могат да бъдат изпълнени и от мобилния телефон. Това се отнася както за подадени заявки, така и за нови поръчки и заявени връщания от клиенти. Настройките на менюто позволят с минимални действия да бъдат предприети необходимите стъпки за извършване на дадена операция, включително подаване на заявка на едро към доставчици с цел попълване на изчерпани складови количества.

Ценно предимство е и осигуреният достъп до всички данни по всяко време на денонощието.Това прави възможно въвеждането на нови продукти, промяна на складовите списъци, отстраняване на допуснати грешки и т.н. При свързване с безжичен принтер, всички необходими документи могат да бъдат разпечатани и използвани по предназначение.

Когато има продукти от различни партиди или от няколко складови помещения, те могат да бъдат разграничени на отделни редове в документа. Актуализирането на системата прави извършването на отделните операции много по-бързо и сигурно, без да се налага ангажирането на много хора и увеличаването на персонала. Правото на достъп на отделните служители до програмата може да бъде разрешено със специални пароли.

Складовата програма е мощно софтуерно решение, което дава подходящите функционалности за управление и контрол на всички процеси, свързани със складови наличности. Автоматизира рутинните процеси, осигурява прецизност и пази от грешки и пропуснати ползи. За да получите специална оферта, свържете се с експертите на Уеббилд България и споделете вашите бизнес идеи и намерения.

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Грешки в уеб дизайна

Грешки в уеб дизайна

Всеки гаф в уеб дизайна води до загуба на потребители Всеки уеб сайт си има мисия. Той не се прави за да съществува в пространството просто ей така, само за да го има. Преди да възл...
В критична ситуация: тактики за онлайн оцеляване

В критична ситуация: тактики за онлайн оцеляване

В критична ситуация: тактики за онлайн оцеляване Когато най-често чуваният призив е „Останете си вкъщи“, със сигурност животът е излязъл от нормалния си ритъм. С пр...
Професионална изработка на сайт

Професионална изработка на сайт

В интернет има достатъчно безплатни платформи, които предлагат набор от инструменти сами да си изработите собствен уеб сайт. На пръв поглед нещата изглеждат напълно приемливо – р...
Търговията от улицата до интернет

Търговията от улицата до интернет

Какво се случва с търговията: От улицата до интернет За търговията в най-общ план смело можем да кажем, че преживява своята коренна промяна. Пътят от улицата до онлайн пространствот...
Когато бизнесът е под карантина, как да го спасим?

Когато бизнесът е под карантина, как да го спасим?

Когато бизнесът е под карантина, как да го спасим? В условията на извънредно положение, по време на пандемия, която застрашава здравето и живота на милиони хора по света, бизнес...
Уеб сайт без поддръжка

Уеб сайт без поддръжка

Да поставим уеб сайта на пауза: Как действа оздравителната мярка Рано или късно всеки уеб сайт, оставен без поддръжка, от добре работещ актив се превръща в заплаха за бизнеса. Индик...