Складова програма за управление и контрол

Складова програма за управление и контрол

Складова програма за управление и контрол

Всеки търговец има нужда от интерактивен софтуер за управление на складове и магазини. За да следи логистиката на продуктите от тяхната доставка в склад до продажбата им на краен клиент или партньор, той трябва да разполага с подходяща складова програма. Тя е необходима на компании с различни сфери на дейност, без значение дали са малки, средни или големи търговци.

Когато софтуерният продукт е изграден от удобна за управление система, той пести време, като същевременно предлага богат набор от инструменти и функционалности. С тяхна помощ е лесно документирането на различни стопански операции, изготвянето на производствени норми, издаването на фактури, както и поддържането на изрядна отчетност в повече от един склад. 

За какво служи складовата програма

Тя извежда организацията на стоките и продуктите в склада на едно друго, по-високо ниво. Улеснява тяхното съхраняване, както и своевременното намиране и приемане на поръчки от клиенти. Облекчава инвентаризацията и винаги посочва точното местоположение на отделните артикули. Това се случва напълно автоматично, без да се губи излишно време в търсене и пренареждане на наличности.

Контролът върху продукцията, постъпваща в складовите помещения, е пълен. Отчитането на наличности става в реално време и тяхното движение при зареждане, движение и изписване е напълно проследимо. Клиентските поръчки могат да бъдат обработвани от всяко работно място и от различни устройства, включително мобилни. Процесът по вземане, опаковане и изпращане е напълно оптимизиран и може да бъде ускорен максимално. 

Обслужването на клиентите е качествено, тъй като заявките за поръчки и връщания се обработват в момента на тяхното постъпване. Прогнозирането и планирането на доставки се прави регулярно и наличностите се възстановяват в срок. Оперативните разходи са сведени до минимум, а рискът от грешки при работа с екселови таблици и отпечатани документи е елиминиран. Етикетирането и опаковането е автоматизирано и се извършва върху правилните продукти, които са сканирани.

Какви модули има складовата програма

Често бизнесът започва дейност без да има свой, собствен складов софтуер. С течение на времето и с разрастване на компанията, извършваните операции стават все повече и по-мащабни. Движението на стоки и финанси се увеличава и това налага постоянен контрол върху наличности, поръчки и доставки. 

За гъвкаво управление е необходимо първоначално управленският екип да предприеме имплементация на наличната търговска практика в складов софтуер, който да се развива и надгражда в бъдеще. Конкретните модули са съобразени с особеностите на всеки бизнес, като сред основните са:

  • номенклатури – създаване и управление по групи, добавяне на различни атрибути, изображения и файлове към отделните продукти;
  • наличности – заприхождаване и проследяване на трансфер на наличности, както между различни места за съхранение, така и вътре в тях;
  • финанси – обработка на продажби, редактиране на поръчки и връщания на клиенти, създаване на нови документи за вземане, планови заявки, възстановени наличности и др.;
  • доставки – логистика и доставка на продукти до клиенти на едро и крайни клиенти, звукови и визуални сигнали за предпазване от грешки и т.н.

Всички стоки, включени в индивидуална или групова поръчка, биват опаковани бързо, с възможност за отпечатване на цялата клиентска информация в един лист. Проверяването и сравняването на цени по етикети е улеснено и предполага бърза редакция при нужда. Възможно е въвеждането на бележки към доставчици и отговори на чакащи въпроси.

Складовата програма може да предложи създаването на шаблони, което улеснява издаването на разписки, фактури и други необходими документи. Цялата информация пък е възможно да бъде прехвърлена в счетоводна книга. Контролът върху движението на стоки, финансови средства, обороти и печалби, прави възможно извършването на различни анализи и извеждането на статистики.

Как да повишите ефективността на бизнеса

Преди всичко, като се възползвате от пълната автоматизация на процесите. Всички задачи, свързани с наличности на склад, могат да бъдат изпълнени и от мобилния телефон. Това се отнася както за подадени заявки, така и за нови поръчки и заявени връщания от клиенти. Настройките на менюто позволят с минимални действия да бъдат предприети необходимите стъпки за извършване на дадена операция, включително подаване на заявка на едро към доставчици с цел попълване на изчерпани складови количества.

Ценно предимство е и осигуреният достъп до всички данни по всяко време на денонощието.Това прави възможно въвеждането на нови продукти, промяна на складовите списъци, отстраняване на допуснати грешки и т.н. При свързване с безжичен принтер, всички необходими документи могат да бъдат разпечатани и използвани по предназначение.

Когато има продукти от различни партиди или от няколко складови помещения, те могат да бъдат разграничени на отделни редове в документа. Актуализирането на системата прави извършването на отделните операции много по-бързо и сигурно, без да се налага ангажирането на много хора и увеличаването на персонала. Правото на достъп на отделните служители до програмата може да бъде разрешено със специални пароли.

Складовата програма е мощно софтуерно решение, което дава подходящите функционалности за управление и контрол на всички процеси, свързани със складови наличности. Автоматизира рутинните процеси, осигурява прецизност и пази от грешки и пропуснати ползи. За да получите специална оферта, свържете се с експертите на Уеббилд България и споделете вашите бизнес идеи и намерения.

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Изработка на фирмен сайт

Изработка на фирмен сайт

Изработка на фирмен сайт: когато искате бизнесът ви да работи без почивен ден Имате бизнес и нямате фирмен уеб сайт? Шегувате се. Днес, на дигитален език, това е равносилно на самоу...
Онлайн търговия какво е това? Искаш ли и ти да печелиш от интернет?

Онлайн търговия какво е това? Искаш ли и ти да печелиш от интернет?

Какво е това онлайн магазин и вие можете ли да си го позволите? Това е въпрос, на който ще се опитаме да ви отговорим в тази статия. Вече все повече хора работят и се ровят в интер...
Софтуер за управление на бизнес

Софтуер за управление на бизнес

Софтуер за управление на бизнес: Как да изберем най-доброто Бизнесът е зависим от средата, в която се развива и колкото по-динамична и рискова е тя, толкова по-често трябва да се об...
Незавършени поръчки: Как да спасите продажбите?

Незавършени поръчки: Как да спасите продажбите?

Следите ли статистиката колко незавършени поръчки оставят клиентите всеки ден? А знаете ли защо го правят? Едва ли тези въпроси са изненада за вас, ако притежавате или управлявате...
ЕС въвежда нови правила за онлайн търговията

ЕС въвежда нови правила за онлайн търговията

От 1 юли 2021 г. са в сила нови правила, свързани  с данък добавена стойност (ДДС) при онлайн пазаруване на територията на Европейския съюз (ЕС). Промените засягат онлайн търговци...
Как да разпишем техническо задание за разработка на онлайн магазин

Как да разпишем техническо задание за разработка на онлайн магазин

Бизнесът е наясно, че ако иска да се развива и да просъществува трябва да се дигитализира, за да предотврати фалит. В подкрепа на това твърдение е постоянно нарастващият брой на e-comm...