Този софтуер е предназначен за вътрешно-фирмена комуникация между отделните звена и служители в една организация, както и за индивидуално или колективно планиране на задачи. Всеки служител в организацията разполага с профил в системата и определените му нива на достъп. Служителите могат да създават персонални и колективни задачи. Ръководителите могат да създават и възлагат на служители от определени направления задачи, срокове, да прикачват файлове и следят за статута на изпълнение на съответната задача. 

Софтуерът разполага и с модул за вътрешна логистика, чрез използването, на който се предоставя информация за извършваните курсове от превозните средства на организацията. Всеки служител може да въвежда информация за пътуване или заявява използването на планиран за осъществяване курс. 

Други реализирани проекти

 Изработка на фирмен сайт

Изработка на фирмен сайт

Свържете се нас
поискайте оферта за изработка на фирмен уеб сайт

Поискайте оферта

Изработка на онлайн магазин

Изработка на онлайн магазин

Разгледайте услугата ни Изработка на онлайн магазин
или ни изпратете запитване за оферта

Поискайте оферта

Кажете ни здравей

Кажете ни здравей

Свържете се с нас
да си уговорим онлайн или физическа среща

Уговорете среща