Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Нашият партньор в сферата на евроконсултантските услуги "Еврофокус ЕООД" има удоволствието да информира своите потенциални и настоящи клиенти, че „Министерство на иновациите и растежа“  ще отвари в близките дни процедура за безвъзмездна помощ за финансиране на малки семейни фирми , предприятия от творческите индустрии и занаятите за закупуване на оборудване.

Описание и основни рамки на процедура:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЕМЕЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“     

За следните фирми :

„семейно предприятие“ да е семейна фирма  през последните три календарни години към датата на обявяване на процедурата,

или

- да са предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008),

или

- да са предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона на занаятите и да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона на занаятите.

Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими Кандидати

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

- да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

- да са регистрирани преди 01.01.2021 г.;

- да имат средносписъчен брой на персонала за последната приключена финансова година към датата на обявяване на процедурата минимум 2 заети лица.

- да са „семейно предприятие“ през последните три календарни години към датата на обявяване на процедурата,

или

- да са предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008),

или

- да са предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона на занаятите и да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона на занаятите.

Допустимо е придобиване на :

машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси.

Размер на безвъзмездната финансова помощ

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минимален размер на помощта за едно предложение: 25 000 лв. без ДДС

(Максимален размер на помощта за едно предложение: 150 000 лв. без ДДС

Екипът на „Еврофокус“ ЕООД , който е с 20 години опит в областта на консултитането в областта на европейско финансиране с безвъзмездни средства предлага :

  • Подготовка на проектното предложение
  • Съставяне на бюджет
  • Описание на техническата част на проектното предложение
  • Окомплектоване на необходимата документация
  • Входиране на проекта
  • Съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган
  • Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция
  • Всяка проектна идея ще бъде разработена в пълно съответствие с с критериите и условията „Министерство на иновациите и растежа“  посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Телефон за контакти +359894349399

Мейл: eurofocus@abv.bg

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Бърз тест за фирмен сайт

Бърз тест за фирмен сайт

Ако се чудите дали вашият бранд е достатъчно популярен и дали фирменият ви сайт работи на пълни обороти, носейки ви очакваните приходи и ползи, има лесен начин да разберете. Всичко, ко...
Как да увеличите онлайн продажбите

Как да увеличите онлайн продажбите

Как да увеличите продажбите лесно и безплатно И при най-добре структурирания и поддържан онлайн магазин идва време, когато трябва да се предприемат мерки за насърчаване на продажбит...
Уеб сайт архитектура

Уеб сайт архитектура

Чести грешки в структурата на сайт Сещате ли се за онзи момент, в който отваряте сайта и сте напълно объркани? Не разбирате отделните наименования или не знаете от къде да започнете...
Редизайн на сайт

Редизайн на сайт

Нещо не е наред? Време е за редизайн на сайта. Имате уеб сайт и смятате, че дигиталното ви присъствие е осигурено и нямате повече работа по него. Нищо подобно. Интернет се проме...
Конкурентен уеб сайт

Конкурентен уеб сайт

Как един уеб сайт да се справи с конкуренцията Не е чак толкова трудно да класирате уеб сайта си на челни позиции и да се изкачите на върха. Да постигнете така желаното предимство и...
Как се развива онлайн търговията в България

Как се развива онлайн търговията в България

Всяка година се вдига процента на онлайн продажбите с около 30-35%. За съжаление няма точни данни, но оборотите от онлайн търговията се увеличават със стотици милиони годишно. Изпо...