Спокойно може да кажем, че това е едно ERP, което е повече от базисно за развитието на едно производство. Притежаващ модулите Склад, Човешки ресурси и Финанси  софтуерът може да обезпечи процесите в едно средно производство. Отделните модули са разработени в дълбочина според процедурите на предприятието, което ги поръча. Важно е отново да отбележим, че една ERP система е наистина ефективна, само когато е настроена стриктно към работните процеси на предприятието. В конкретния случай клиентът имаше нужда от детайлно развити модул за човешките ресурси (основно поради големия брои служители и разнобразните позиции) и много добре разработен модул за склад - заради различните типове стоки, различни групи цени и честата нужда за вътрешно прехвърляне в складовете. Модулът за финанси до голяма степен се отнася преди всичко за продажби и е обвързан с частта за заплати и осигуровки от модула за човешки ресурси. 

Това ERP e пример за практичност и функционалност на добра цена, което може да ви помогне много в развиването на бизнеса. 

Други реализирани проекти

 Изработка на сайт

Изработка на сайт

Свържете се нас
поискайте оферта за изработка на фирмен уеб сайт

Поискайте оферта

Изработка на онлайн магазин

Изработка на онлайн магазин

Разгледайте услугата ни Изработка на онлайн магазин
или ни изпратете запитване за оферта

Поискайте оферта

Искам оферта

Искам оферта

Свържете се с нас
да си уговорим онлайн или физическа среща

Уговорете среща