ERP управление на производство

ERP управление на производство

Спокойно може да кажем, че това е едно ERP, което е повече от базисно за развитието на едно производство. Притежаващ модулите Склад, Човешки ресурси и Финанси  софтуерът може да обезпечи процесите в едно средно производство. Отделните модули са разработени в дълбочина според процедурите на предприятието, което ги поръча. Важно е отново да отбележим, че една ERP система е наистина ефективна, само когато е настроена стриктно към работните процеси на предприятието. В конкретния случай клиентът имаше нужда от детайлно развити модул за човешките ресурси (основно поради големия брои служители и разнобразните позиции) и много добре разработен модул за склад - заради различните типове стоки, различни групи цени и честата нужда за вътрешно прехвърляне в складовете. Модулът за финанси до голяма степен се отнася преди всичко за продажби и е обвързан с частта за заплати и осигуровки от модула за човешки ресурси. 

Това ERP e пример за практичност и функционалност на добра цена, което може да ви помогне много в развиването на бизнеса. 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg