Софтуер за верига сервизи

Софтуер за верига сервизи

Този софтуер е настроен за работа със сервизи, които са няколко на брои и са част от голяма верига магазини. Разбира се, сервизите са локализирани на различни места като всички са под шапката на един основен - централен сервиз. 

Първият модул, който създадохме за този сервиз е модулът за човешки ресурси. В него са въведени служителите, техните позиции, статистика за всеки един от тях. Чрез софтуерът може да се проследи целият път на сервизираната стока, а ако тя е закупена от същата верига матазини, софтуерът сигнализира за това. Различните видове манипулации са заложени в софтуера като могат да се добавят нови. Софтуера разполага и с финансов модул, чрез който се задават цени на резервните части и съответните услуги. 

Софтуерът разполага и с CRM модул, който носи статистика за отношенията с клиентите. 

 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg