Софтуер за управление на фитнес зали

Софтуер за управление на фитнес зали

Това е типичния пример за софтуер за управление на средно голям бизнес. Става въпрос за софтуер, който изработихме за голям фитнес център. Съгласно процесите във фирмата създадохме софтуер с различни нива на достъп и роли за съответните служители. Посещенията, закупуването на билети или карти за посещения се зачисляват в складова програма. Във фитнеса се извършват голям на брои продажби от протеиновия бар, продукти които също са зачислени в модул Склад, а продажбите им се извършват чрез модул Продажби на софтуера. Софтуерът позволява и извършването на  ревизия на наличностите и продажбите, както и изготвяне на различни на брои статистики по зададените в програмата параметри за наблюдение. 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg