ERP модул за логистика

ERP модул за логистика

Ако във фирмата си извършвате логистични услуги, то твърде вероятно е да ви трябва модул, с който да ги управлявате. Основните функции на този модул са свързани с наличието на информация и съответните характеристики за наличния автопарк. Разбира се съобразно нуждите може да се задават необходимите характеристики, технически параметри, нотификации за извършване на технически прегледи, нотификации за наличен превоз и други. Може да задавате различни характеристики на курсовете и да правите статистика по тях. 

Снимките, които виждате от този софтуер са от твърде базисно ниво. Често сме интегрирали в такъв тип софтуер и модул за човешки ресурси, а към логистичните дейности сме добавили много характеристики като: среден разход на гориво, наличност, планиране на курсове, проследяване на превозните средства и други. 

 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg