ЕРП за сервизен център

ЕРП за сервизен център

Този софтуер е разработен за нуждите на сервизен център. Посредством функциите му сервизните дейности могат да бъдат назначавани, следени и изпълнявани по-лесно. 

Всеки клиент и ремонт биват въвеждани в софтуера, обвързани с дата и час, срок за диагностика, определяне на типа продукт приет за ремонт. Дейностите, които се извършват в сервиза също могат да се избират и актуализират, което минимизира възможността от грешка, както и дава възможност за извършване на справка по определен тип ремонт. 

Софтуерът има нива на достъп както и определена визуализация според нивата. Финансов модул и модул за човешки ресурси също са включени в системата. Множество нотификации могат да бъдат назначени за определени дейности, които се следят от софтуера. 

Портфолио

Разгледайте и други реализирани от нас Проекти

webbuild.bg