CRM софтуер с бизнес интелигентно (Bi) приложение в различни отрасли

CRM софтуер с бизнес интелигентно (Bi) приложение в различни отрасли

CRM софтуер с бизнес интелигентно (Bi) приложение в различни отрасли

В съвременните пазарни условия оцелява и печели този бизнес, който работи с колкото се може по-голям обем от данни. Те постъпват в суров вид и ако останат необработени, на практика са безполезни. За да влязат в употреба, трябва да бъдат структурирани, обединени, унифицирани и анализирани.

Също толкова важно е данните, постъпващи от различни канали – външни и вътрешни, да бъдат визуализирани така, че да улеснят вземането на бързи и адекватни управленски решения за оптимизиране на разходите, повишаване на приходите и осигуряване на висока производителност. Всичко това предполага използването на CRM Бизнес софтуер Bi, който предлага набор от инструменти, които структурират информацията спрямо различни модели и тенденции.

Целта на софтуерното решение е да подобри работата в компанията, като предостави достъп до необходимите данни на тези служители и отдели, които са компетентни да се справят с информацията в точното време и по избран от тях начин. Ръководният екип е сигурен, че упражнява контрол върху бизнеса, когато постоянно разполага с актуални и достоверни данни.

Как Бизнес софтуерът Bi помага в производствената сфера

За производителите е важно да се трансформират дигитално колкото е възможно по-бързо, ако искат да бъдат конкурентноспособни на пазара днес. Това ще им помогне да следят цялата производствена верига, включително снабдяването със суровини и материали. Производството се състои от процеси, които се влияят и управляват от данни и изисква необходимите инструменти за разчет на разходи, рентабилност и печалба.

Софтуерът за бизнес анализиране дава възможност на мениджмънта в производството да събира и обработва данни, които са необходими за правилното разходване на суровини, за поддържане на определено ниво на качество, за удовлетворяване на изискванията на клиентите, за осъществяване на доставки и т.н. Създадените интерактивни визуализации са ясни и лесни за разчитане. Могат да бъдат разглеждани от всякакви достъпни устройства, както и да бъдат споделяни с всички оторизирани хора от екипа.

Конкретни ползи от Bi в производството

Различните отдели и служители получават необходимите данни и ги обработват от един източник. Ръководството от своя страна следи целия процес и може да извършва проверка с цел постигане на високи резултати, които се изразяват в:

  • изчистване на грешки – проследяването на производствения процес позволява отстраняване на пропуски и неточности;
  • повишаване на производителността – бизнес прогнозирането отчита всеки престой на служители и производствени мощности;
  • контрол на складови наличности – поддържане на необходимите количества, без недостиг или трупане на излишък;
  • гаранция за качество – намаляване на бракувани и дефектни продукти;
  • постоянен мониторинг – осигуряване на постоянна заетост и максимално натоварване на оборудването.

Системата за бизнес анализиране позволява поддържането на оптимален производствен цикъл.

Какво е приложението на Bi в бизнеса с недвижими имоти

Обемът данни в сектора е огромен и тенденцията е към постоянно нарастване. Компаниите имат нужда от иновативни решения, за да отговорят на клиентското търсене. Колкото по-добро и точно е анализирането на огромния поток от данни, толкова по-големи са възможностите за печалби на пазара с недвижимо имущество.

Помага в оценката на пазара с недвижими имоти

Това е основно предимство на Бизнес софтуера. Всички участници на пазара за имоти имат нужда от възможно най-точна оценка. За инвеститорите е важно да знаят дали е изгодно да вложат финансови средства и кога е точният момент за това. Купувачите трябва да са наясно с реалните цени, а продавачите да съумеят да договорят разумна цена. 

Кредитните компании искат да са сигурни, че предприемат минимални рискове, когато дават заеми. Всички са доволни, когато получават достоверна информация за реалните цени на жилища и търговски площи, таван на наемите, процент на свободните имоти, цикличност на пазара, антикризисни мерки и т.н.

Съдейства за подбор на наематели и понижава риска

За наемодателите е важно да намерят правилните наематели за своя имот, за да си спестят проблеми и преразход. Бизнесът прогнозирането насочва към подходящите наематели, отсява най-добрите и помага при вземането на решение. Така вероятността сред избраните да има недобросъвестни наематели е сведена до минимум, а очакваната печалба е в реални граници.

За да се постигне добра доходност на пазара с недвижими имоти, трябва да бъдат намалени рисковете при инвестиране. Анализът на големи данни прави този процес лесен, без да се доверява на случайни решения, взети въз основа на интуиция и непотвърдена информация. Това дава ясна индикация кои имоти са най-търсени и съответно печеливши.

Софтуерната система помага в разработването на маркетингова стратегия, която е съобразена с подходящата аудитория по възраст, пол, финансово положение, професионален статут, местоживеене, интереси и хобита. Рязко покачва броя на реализираните сделки, тъй като има възможност за отправяне на персонализирани оферти, според това какво желаят клиентите.  

Как Bi се отразява на работата на дистрибуторските фирми

Анализирането на данни и вземането на информирани решения е от съществено значение за компаниите, извършващи дистрибуторска дейност. Софтуерното решение им помага да организират успешно данните, като ги интегрират, повишат тяхната сигурност и качество. Структурираните данни улесняват достъпа, чувствително намаляват времето и усилията, необходими за тяхното намиране, гарантират правилното им използване и повишават ефективността.

По-добро управление на инвентара и качествено обслужване

Инструментите на Бизнес софтуера дават ясна представа на дистрибуторите с какви запаси разполагат – дали има недостиг или залежали количества на склад. По всяко време са наясно какъв инвентар е наличен, как го използват и дали се намира на правилните места. Всяка грешка може да бъде отстранена навреме, като се реагира незабавно.

Друг плюс на софтуерната програма е, че повишава нивото на обслужване. Постига се чрез изготвяне на индивидуални оферти за определени клиенти, което се отразява на тяхната удовлетвореност. Предлагането на персонализирани стоки и услуги винаги води до печелене на лоялни потребители.

Правилно планиране и повече контрол

Бизнес прогнозирането улеснява дистрибуторските фирми при правенето на разчети и планиране. Базирайки се на обработените стари данни, те много по-точно и сигурно преценяват какви запаси от продукти са им необходими в бъдеще. Същевременно позволява извършването на постоянно наблюдение и контрол върху ключови показатели за ефективност, като складови наличности, разходи за транспортиране, срок на доставки и др.

Експертите на Уеббилд България имаме утвърден опит във внедряването на CRM Бизнес софтуер Bi и сме готови да помогнем както с готови решения за вашия бизнес, така и с индивидуално предложение за решаване на ключов проблем. Направете запитване за оферта или уговорете среща, за да ви предложим най-доброто софтуерно решение за вас.

Някои от отраслите, където CRM софтуерът с BI приложение може да бъде използван, включват:

  1. Продажби и маркетинг: CRM софтуерът с BI приложение може да помогне на компаниите да следят потребителските си предпочитания и да улеснят комуникацията с клиентите си. Освен това, BI приложенията могат да помогнат на маркетинговите екипи да анализират данните от различни кампании и да определят ефективността им.

  2. Финанси: CRM софтуерът може да бъде полезен за финансовите институции, като банки и застрахователни компании. BI приложенията могат да помогнат да се анализират данните за финансовите продукти и да се разработят персонализирани предложения за клиентите.

  3. Стопанска дейност: В различни отрасли, като производство и дистрибуция, CRM софтуерът може да помогне на компаниите да управляват и да следят процеса на продажбите, както и да анализират данните за клиентите си, за да предоставят по-добра услуга.

  4. Неправителствени организации: CRM софтуерът може да бъде използван от неправителствени организации, за да управляват даренията и да следят контактите си с донорите.

Всъщност, CRM софтуерът с бизнес интелигентно (BI) приложение може да бъде полезен за много различни отрасли, където компаниите искат да управляват и да подобрят взаимодействието си с клиентите и да анализират данните си за тях!

 

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Искате печеливш сайт? Поддържайте го актуален и в изправност.

Искате печеливш сайт? Поддържайте го актуален и в изправност.

В тази статия ще опишем поддръжка на уеб сайт в две различни, но еднакви по важност направления. Поддръжка на съдържанието в уеб сайта В дигиталния свят промените се случват толк...
Модул Любими продукти

Модул Любими продукти

Любими продукти: Важна функционалност, която стимулира продажбите в онлайн магазина Всяка изработка на онлайн магазин е съобразена с основната цел – повече продажби. Една от ф...
Редизайн на сайт

Редизайн на сайт

Нещо не е наред? Време е за редизайн на сайта. Имате уеб сайт и смятате, че дигиталното ви присъствие е осигурено и нямате повече работа по него. Нищо подобно. Интернет се проме...
Изработка на фирмен сайт

Изработка на фирмен сайт

Изработка на фирмен сайт: когато искате бизнесът ви да работи без почивен ден Имате бизнес и нямате фирмен уеб сайт? Шегувате се. Днес, на дигитален език, това е равносилно на самоу...
Лесна или трудна регистрация

Лесна или трудна регистрация

Свръх мерки за сигурност или как да убиете клиента още на входа Има толкова много съвети как да изградите  перфектен интернет магазин, че ако попаднете на подходящите, ще с...
Внедряване на софтуер в няколко важни стъпки

Внедряване на софтуер в няколко важни стъпки

Изборът на софтуерна система може да изведе дадена компания на върха, но със същата сила може да се превърне в причина за нейния провал. Решението за внедряване на софтуер е приоритет ...