CRM бизнес софтуер (Bi): Как работи и какви предимства има?

CRM бизнес софтуер (Bi): Как работи и какви предимства има?

CRM бизнес софтуер (Bi): Как работи и какви предимства има?

Събирането на данни е от огромно значение за развитието на компаниите, които искат да са в крак с технологиите и да реализират напредък. Целият масив от информация трябва да бъде групиран, анализиран и представен по разбираем начин с цел планиране на бизнеса и вземане на правилните решения. Полезният инструмент, който управлява този процес в съвременното предприятие, е познат като Bi (Business Intelligence) софтуер. 

Този CRM бизнес софтуер Bi, който действа като бизнес разузнаване, използва всякакви вътрешни и външни източници, за да събира информация и да я превръща в удобни за ползване и разчитане отчети и визуализации. Черпи данни от счетоводния софтуер, CRM софтуера, от този за управление на запасите, трафика на сайта и т.н. 

Bi софтуерът помага за филтрирането на информацията и осигуряв бърз достъп до точно тази, която е необходима на определен етап. Това е значително предимство за доминиране на постоянно развиващия се конкурентен пазар и всеки в компанията трябва да може да работи с бизнес софтуера.

Какви са ползите от използването на Бизнес софтуер Bi

Събраните данни са мощно оръжие и когато те се използват правилно, могат изцяло да променят бизнеса и да му дадат тласък за развитие. Bi помага при вземането на решение за отстраняване на неработещи звена, наемане на нови хора със съответните квалификации, изчисляване на конкретни стойности и т.н. Сред най-разпространените ползи на Бизнес софтуера са:

  • превръща не систематизирани данни в напълно разбираема и подредена информация;
  • съхранява конфиденциалната информация вътре в организацията при висока степен на сигурност;
  • осигурява регламентиран достъп до базата с данни на оторизираните служители;
  • пести време и усилия на отдела по мениджмънт;
  • има решаващо значение при вземането на управленски решения;
  • дефинира ключовите показатели за ефективност;
  • открива грешки и проблемни звена;
  • следи пазара, сравнява конкурентите и анализира поведението на потребителите;
  • автоматизира рипортинг процесите.

Дава поглед върху цялостната картина на бизнеса, като ускорява вземането на решения и поставя ясни индикации за начините на увеличаване на печалбата.

Как работи Бизнес софтуерът

Бизнесът работи с конкретни цели и задачи, които си поставя и преследва до тяхното пълно реализиране. За да се случи това, е необходимо суровите данни да бъдат обработени и складирани на едно място, откъдето да се извличат при необходимост. Бизнес софтуер Bi включва изготвените анализи, като част от целия процес. Помага в изготвянето на заключения и прогнозирането на бизнес модели.

Bi е софтуер, който постоянно се оптимизира и надгражда. Той включва все повече полезни функции и се превръща в безценен помощник на мениджмънта. Освен че извлича данни от огромни масиви с разнородна информация, той умее да подготви тези данни за анализ, като систематизира толкова източници, колкото е необходимо. В състояние е да докладва, като предоставя анализираното на съответните оторизирани потребители.

Извършва различни видове анализ – статистически, описателен, визуален. Прави запитвания, като задава въпроси и извлича отговори, проследява ефективността. Създава инфографики, за да запази динамиката на процесите и да предаде повече яснота чрез сравняване и съпоставяне. Използва диаграми, графики и хистограми, за да тълкува данните.

Какви други предимства има Бизнес софтуерът Bi

В неговите възможности е да анализира приходите и разходите, като търси възможности за по-висока рентабилност, очертава пазарните тенденции и профилира потребителите. Отличава се с гъвкаво обслужване, удобна платформа и завидна бързина на разчитане на данни.

Добрата новина е, че софтуерното решение не е предназначено само технически грамотни хора и тесни специалисти. То може да се използва от всички служители на всеки един отдел във фирмата. Продуктът автоматично управлява данни и провежда тестове, които в миналото са били обект на работа единствено на IT-специализирани звена, занимаващи се с изследователска дейност на данни.

Защо всяка компания има нужда от Bi

Не трябва да се поставя знак за равенство между Bi и бизнес анализ. Колкото и да е тънка разликата между тях, тя съществува и двете понятия не са взаимно заменяеми. При бизнесът анализът става дума за дългосрочни прогнози, докато Bi акцентира върху моментното състояние и предлага решения в настоящ и близък период от време.

Всяка компания, която събира и обработва данни, колкото и малка да е тя, трябва да внедри Бизнес софтуер Bi. Той се интегрира успешно с всички останали системи, с които работи фирмата. Неговата ефективност се забелязва толкова по-убедително, когато постъпващите данни са много и разнородни. 

Ако имате въпроси, свържете се с нас и ни попитайте за най-новите иновативни технологии, които съдържат съвременните Bi инструменти. Готови сме да ви окажем пълно съдействие, да ви консултираме, както и да разработим подходящ софтуер, специално за вашите нужди.

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Качествена SEO оптимизация

Качествена SEO оптимизация

Какво печелите от качествена SEO оптимизация Работата по изработка на уеб сайт е приключила и бизнесът ви вече присъства в интернет. Какво следва? Един продължителен и сложен процес...
Методи на доставка при онлайн продажби

Методи на доставка при онлайн продажби

Интегрирайте повече куриерски модули в уеб сайта Зад всеки успешен уеб сайт стои сериозен екип от професионалисти, който извършва значителна по обем работа, за да създаде всички нео...
Как потребителите виждат уеб сайтовете

Как потребителите виждат уеб сайтовете

Какво виждат потребителите веднага, щом отворят един сайт Когато готвите нов уеб проект, следвате преди всичко собствените си предпочитания и вкус. Залагате на елементи, които в...
Началната страница на уеб сайт за интернет продажби

Началната страница на уеб сайт за интернет продажби

Как да подредите началната страница на уеб сайта така, че да печелите повече? Всеки уеб сайт заслужава да бъде харесван и лесно разпознаваем. За тази цел той трябва да бъде уник...
Невидим уеб сайт

Невидим уеб сайт

На кого му пука, че имате сайт, ако той е невидим Сайтът съществува, за да носи печалба на собственика му. Това твърдение  е като мантра за всички, които се захващат с някакъв ...
Успешен сайт или провал?

Успешен сайт или провал?

Кога един добър проект е на път да се превърне в провал Сайтът е най-важният дигитален актив за всеки бизнес. Ако уеб проектът ви се „издъни“, ще разполагате с едно голя...