От НАП отстъпиха, хиляди онлайн търговци няма да издават касови бележки

Уеббилд България ЕООД

ПРОГРАМИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Или с други думи, какво правим най-добре и за какво ни се доверяват нашите клиенти

Изработка на онлайн магазин

Разширете обхвата на бизнеса си, онлайн магазина денонощно продава за Вас

Изработка на сайт

Изработка на сайт за Вас или вашия бизнес. Уеб сайт изграден с най-нови технологии

Къстъм ERP системи

ERP система или софтуер за управление на бизнеса с уеб интерфейс

От НАП отстъпиха, хиляди онлайн търговци няма да издават касови бележки

От НАП отстъпиха, хиляди онлайн търговци няма да издават касов бон

Нап Н-18 за онлайн търговците

За много електронни магазини отпада изискването да имат касови апарати и да издават фискални бонове. Това гласят последните готвени промени по спорната Наредба 18, засягаща онлайн търговията. Отменя се и задължението за регистрация в НАП на нарочен софтуер за управление на продажбите в търговския обект, известен със съкращението СУПТО. Това означава, че е-търговците ще продължат да приемат плащания с дебитни и кредитни карти, което е най-предпочитан вариант от клиентите.

Информация по имейл, вместо касов бон

Сега въпросната Наредба 18, която е подложена на нестихващи дебати, кара онлайн търговците, приемащи банкови карти,  да регистрират софтуера на магазина си в НАП, като го вържат със сървърите на приходната агенция чрез касови апарати. Неслучайно, в момента в който това изискване бе оповестено, то срещна отпор и остра критика от фирмите, занимаващи се с онлайн търговия.

След бурна полемика, част от търговците обявиха, че ще продължат дейността си единствено, приемайки банкови или пощенски преводи. Освен значителните разходи за покупка на фискални устройства и пренастройване на софтуера, за тях се оказа технически невъзможно да осъществят исканото свързване на платформите с НАП. За всички е ясно, че отказът от плащане с банкови карти е сериозен проблем за купувачите и те са несправедливо “наказани“.

Всичко това накара Министерство на финансите и НАП да преосмислят решението и да направят тези отстъпки. Те касаят обаче само търговците, които извършват продажби със софтуера на е-магазина и не ползват отделен софтуер за управление на продажбите. Те няма да имат задължението да издават касов бон, но ще трябва да изпращат информация на имейл на клиентите. Това трябва да представлява информационен документ, описващ стоката, цената й и специален QR код.

Какви са мотивите за алтернативния начин на отчитане

Въпреки ежемесечните отчети, които трябва да предоставят своевременно в приходната агенция, е-търговците изразяват задоволство от промяната. Значително по-улеснено е да бъде изпратен на електронна поща един PDF файл, отколкото да бъдат изпълнени изискванията по СУПТО, категорични са и от Асоциацията за електронна търговия. От там твърдят, че от мярката ще се възползват хиляди малки и средни онлайн търговци. Според справка на НАП, регистрираните е-магазини у нас наброяват 15 000.

Фирмите, попадащи в обсега на Наредба 18, ще трябва да изпълнят още две стъпки. НАП ще очаква от тях да съобщят всичките си платежни сметки, с които боравят. На определен период от време те ще трябва да предоставят и подробна информация за извършените транзакции по брой и стойност.

Финансовото ведомство и приходната агенция мотивират новите промени с факта, че разплащанията с дебитни и кредитни карти технически по нищо не се различават от банковите преводи. Същевременно посочват: “От друга страна обаче, неприсъствените плащания с дебитна или кредитна карта не могат да бъдат обвързани с направените покупки, тъй като не се посочва основание за плащане. В извлечението за плащането всеки клиент може да види само, че е направил трансакция към търговеца в определен размер. Затруднението се състои в липсата на обвръзка между плащането и насрещната престация по сделката при неприсъствените плащания. Въпреки задълженията на платежните оператори да идентифицират и познават своя клиент, с оглед данъчно-осигурителния контрол, стои въпросът със създаването и поддържането на надеждна одитна следа, свързваща финансовата операция и доставката на конкретни стоки или услуги.”

Такива са основните мотиви за готвения алтернативен начин за отчитане на продажбите. Софтуерът на електронния магазин следва да генерира уникален номер за всяка продадена стока или услуга и да отговаря на редица изисквания. Това налага съобразяване с новостите при всяка изработка на онлайн магазин.

Срокът за електронните магазини изтича на 31 март

Предвидените промени в Наредба 18 във връзка с електронните магазини, се тиражират в последния момент, дни преди крайния срок за обявяване в НАП на софтуерите за управление на продажбите, който изтича на 31 януари. Заради сложността на изпълнението и скъпоструващата инвестиция, този срок бе нееднократно удължаван по настояване на бранша.

Засега предимно по-малките и средни фирми са изпълнили изискванията. 350 000 касови апарати успешно са вързани към НАП, отчитат от там. Техният софтуер е одобрен от приходната институция, печатат изискуемите QR кодове и така до 5 минути от всяка продажба, тя бива отчетена в агенцията. Очаква се условията да изпълнят и големите фирми, както и регистрираните по ДДС. Всички електронни магазини трябва да го направят в срок до 31 март.

5 коментара

  • коментар от Н-18
  • коментар от Името няма значение
  • коментар от Няма такава държава
  • коментар от Никой
  • коментар от Някой до Никой

Напишете коментар:

WebBuild